28 okt. 2008

Stolt moder

Stolt moder kan härmed förevisa yngsta dotterns egenhändigt stickade muddar i Eskimo.
Här finns det nog mer anlag än intresse.