4 mars 2009

Envishet besegrar allt

Har jag någon gång sagt att jag är envis? Efter 300-3000 tryck på startknappen började tvättmaskinen centrifugera. Nu ser garnerna ut såhär istället:-) Sjalgarner till vänster och sockgarner till höger.