14 mars 2009

Bättre bild

I snön stämmer färgerna bättre överens med verkligheten.