23 nov. 2013

Alltid nåt

Har mycket kurser och annat för mig just nu så stickandet blir lite ostrukturerat och förvirrat...
Här har det i alla fall blivit en ärm, det går framåt med något projekt i alla fall....