4 mars 2013

Ännu en tvåändsstickad vante på engelska

När jag översatte mina övriga tvåändsstickade vantar Lars, Frigga, Elizabeth och Ahi missade jag av någon anledning att översätta Gunlög.
Nu finns även hon på engelska.