9 juni 2012

GFM4

Mer ränder,
mer viggmönster,
samma grundmönster,
men med tumkil. Tumkil äger!
Det blir en helt annan vante...så mycket skönare - fast kanske inte om man har tummen mitt i handen:-).