25 nov. 2010

Det underliga stickprojektet utvecklas

men jag vet inte om det ser mindre underligt ut...