11 sep. 2010

Stoooor besvikelse!

Jag vill så gärna lära mig att spinna och hade anmält mig till länshemslöjdskonsulenternas spinnkurs. Nu visar det sig att den är inställd pga för få deltagare:-( Är det verkligen bara jag i Stickholm som vill lära mig att spinna?!?