10 aug. 2010

Stickstämma 2010, Får

Roslagsfår är allmogefår precis som värmlandsfåren men lite mindre.
De har också många olika färger och ser lika personliga ut.