17 apr. 2009

2 blå

Två framstycken är nu klara till min Blues. Båda ser lika annorlunda ut och om jag förstår rätt så skall de sammanfogas såhär: