7 nov. 2007

Lapp på lapp

Att virkade lappar kan göras på många sätt och att man kan skapa häftiga mönstereffekter beroende på hur man vrider dem när man monterar fick vi lära oss igår. Maria Gullberg visade fina exempel på olika lappar och hur man kan jobba med färger. Det svåra är att besluta vilken lapp man skall välja...och vilken/a färger.