23 aug. 2013

Liten stickutställning

pågår just på Lava, Kulturhuset.
Det är Frida Nordenlöv som ställer ut sina vackra plagg.
Samma teknik i alla men lite olika utförd.
Det finns ingen aviga och räta, båda sidor räknas.
Njutfullt och vackert.
Glad publik.