23 jan. 2013

Trevlig och fokuserad

stickning var det på Avigmaskan igår.
Det stickades hälar, Harunis och annat.
Tack för en trevlig stickkväll!