20 nov. 2012

Mosaikstickade muddar

Jag har stickat tre varianter av den mosaikstickade mudden Moa (2 muddar av en av varianterna, resten är på gång),
alla efter samma beskrivning.
Mudden och kanten stickas i ett.
Jag har gjort en tillfällig uppläggning och sammanfogat med maskstygn, det går givetvis att lägga upp på vanligt sätt , maska av och sedan sy ihop mudden om man hellre vill det.
Beskrivningen finns här: