5 mars 2012

Jag hann ganska långt

i bilen. I höjd med Norrköping blev rundstickan för lång, och strumpstickorna låg hemma, men det är inte mycket kvar.
Mössan ser ganska liten ut, men den skall ju blockas....