4 feb. 2012

Lång stickning...

Fortsätter att sticka delar till mitt LÖV.
Allt blir ju finare om det "blockas", inte bara spetssjalar.
Ibland kan det vara besvärligt.....