15 dec. 2011

Broderiövning, svartstick, fri komposition

Vi började med att riva dagstidningar.
Översatte sedan kompositionen till svartstick där trycksvärtan spelar roll för val av mönster och garngrovlek.