5 apr. 2011

12under12under2011, april, före

Stackars Bella fastnade på stickorna för att garnet tog slut. Nytt garn har jag haft länge men nu skall jag komma igång att sticka igen. Bella blir mitt aprilUFO.