19 mars 2011

Så olika det kan bli

Såhär olika kan samma uppgift tolkas.