9 jan. 2009

1 maj

Jag vet vad jag gör 1 maj 2009, och inte är det 1:amajdemonstrationer som lockar, inte.
Vill du veta mer kan du kontakta Sanna.