18 aug. 2008

OS 2008 dag 10

Ärm 2 är nästan klar, tidplanen verkar hålla!