17 juni 2008

Färgval gjort

Har valt färg till kanten på linsjalen
och påbörjat stickandet. Då jag bara fäster mot sjalen vart 4:e varv, för att få kanten lite vågig, blir det många kantvarv.