4 maj 2008

Ingen cykelstickning

Då cykelsäsongen börjat har min pendeltågsstickning Quill lace saktat av. Har beslutat mig för att göra sockorna knähöga, 1½ är i princip klara.