14 mars 2008

Raka spåret

Perfekt pendeltågsstickning för korta resor, 32 maskor, 2 varv rätt och ett varv avigt, i nästan 300 varv!
Resultatet skall bli kragen till Tröja med krave.