2 jan. 2008

1 vante

Vante 1 är nu färdigstickad...fast tummen känns lite kort och måste nog repas upp och göras om.
Har försökt dokumentera vad jag gjort så det skall bli spännande att se om vante 2 blir lik vante 1.